Wilma Damhuis, kindercoach

Al dertig jaar, sinds ik mijn aantekening kinderverpleegkunde haalde,  werk ik met kinderen. Eerst als kinderverpleegkundige, vervolgens met specialisatie diabetes. Kindercoaching voelt voor mij als een logische volgende stap in mijn carrière. Ik wil me graag volledig inzetten voor kinderwelzijn. Ik vind het heel leuk om met kinderen om te gaan, word altijd vrolijk van hun uitbundigheid en hun open visie op het leven. Heerlijk hoe kinderen vanuit hun eigen beleving de wereld zien. Iedereen kent wel opmerkingen van zijn kinderen. Neem bijvoorbeeld “Mam, weet sinterklaas al dat wij niet meer in hem geloven?”. En zo zijn er eigenlijk heel veel uitspraken van kinderen die ons verbaasd doen staan over hoe ze nadenken over de wereld, en hoe onbevangen en nieuwsgierig ze zijn. Kinderen hebben een enorme innerlijke drang om te leren.

Het natuurlijke leren en het tempo waarin kinderen leren worden in de huidige maatschappij aan banden gelegd. Ze gaan leren volgens een systeem dat voor hen is bedacht. Iets leren waar je nog niet aan toe bent is lastig en frustrerend. Kinderen worden daar onrustig van, het tast hun zelfvertrouwen aan en ze gaan niet lekker in hun vel zitten. Niet iedereen hoeft een 10 voor taal te hebben, een sociaal en gezellig kind zijn is ook goed. We hebben alle soorten kinderen nodig. Kinderen leren door dingen te voelen, te maken, te ervaren, te ontdekken. In ons huidige onderwijssysteem is daar weinig aandacht voor.
 
In mijn werk als kinderdiabetesverpleegkundige zie ik veel kinderen tobben om hun ziekte een plaats te geven in hun dagelijkse leven. Veel van de gesprekken in het ziekenhuis gaan over het meten van de bloedsuikers en het tellen van de koolhydraten. Al die dingen zijn belangrijk maar zeggen niets over hoe uw kind de ziekte heeft opgepakt en wat dit voor hem of haar betekent. Uw kind wil gewoon kind zijn, net als alle kinderen. Maar het leven van chronisch zieken bestaat uit vaste stramienen, aanpassen, moeten. Het is niet fijn als een kind gestoord wordt in het spel door een lage bloedsuiker en daardoor naar gedrag vertoont. Als dit regelmatig gebeurt is het heel vervelend en verwarrend voor het kind. Gevolg is dat zo'n kind niet lekker in zijn of haar vel zit, niet goed mee kan komen op school, niet lekker kan ontwikkelen, misschien gepest wordt. Ik kan de diabetes niet weghalen. Maar ik kan wel helpen om het kind te laten ontdekken waar het wel goed in is, waar het blij van wordt. Waar de innerlijke kracht zit om met deze situatie om te gaan.
 
Ik ga op zoek naar de kwaliteiten en talenten van uw kind, en help het om die in te gaan zetten. Het klinkt zweverig, maar dat is het geheel niet. We gaan bijvoorbeeld samen op zoek naar een held, of een krachtdier, om uw kind te helpen en in te zetten op de momenten dat het nodig is. Een positieve ervaring maakt dat uw kind zich gesterkt voelt en meer en meer zelfvertrouwen krijgt en blij is met zichzelf. Leren in eigen tempo, op het moment dat het er aan toe is, maakt dat een kind het geleerde beter kan toepassen. Mij maakt het blij als uw kind weer gaat stralen, zichzelf kan zijn en lekker kan opgroeien.
 
Ik doe dit samen met uw kind. Uw kind is leidend. Ik werk met spel, tekenen, spelen, naar buiten gaan, of iets maken. Wat maar bij uw kind past. De methodes staan niet vast, ik kijk per kind wat nodig is. Wel hou ik erg van buiten en de natuur.
 
Denkt u dat ik u en uw kind behulpzaam kan zijn, neem dan vooral contact op.
 
Mijn doel,
 
Uw kind, gelukkig zichzelf